Disclaimer

FrieSelect besteed de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst. Desalniettemin is het mogelijk dat onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Frieselect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of als gevolg van of in verband met het gebruiken van of verspreiden van de gegevens en informatie.

Verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de Frieselect website. Frieselect is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.